Nejinovátor 5G

Soutěž na podporu malých a středních inovativních podniků v „5G městech“, kterými jsou: Plzeň, Bílina, Jeseník, Karlovy Vary a Ústí nad Labem.

O co tu jde?

Jde o soutěž mezi firmami v řízení inovací, které podnikajícími ve městech Plzeň, Bílina, Jeseník, Karlovy Vary a Ústí nad Labem a jejich okolí.

Proč právě 5G?

Rozvoj konceptu Smart Cities umožnuje využití především sítí a technologií 5G. Letošní ročník soutěže NEJ Inovátor byl rozšířen o „5G města“ vybraná Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem pro místní rozvoj.

NEJ Inovátor 5G

Soutěž má za cíl porovnat malé a střední podniky s inovativním procesem v rámci jednotlivých regionů, ale i v rámci všech soutěžních měst. Po celé trvání soutěže bude probíhat kampaň pro propagaci zapojených podniků, měst i podpůrných projektů obou zmíněných ministerstev a sdílení best practice.

Město Plzeň soutěž „NEJ Inovátor města Plzně“ uspořádala v loňském roce v rámci metropolitní oblasti ITI pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou v Plzeňském kraji, CzechInvest a Západočeskou Univerzitou v Plzni. Více k tomuto ročníku najdete na inovator.plzen.eu.

5G pro 5 měst

V roce 2019 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu k podávání soutěžních návrhů do soutěže 5G PRO 5 MĚST. Řada českých měst projevila zájem soutěžit o to, kde se bude pilotně testovat technologie využívající principy 5G sítí. Ze soutěže bylo vybráno pět měst, která začínají nové technologie testovat ve spolupráci s průmyslem, státní správou a zájmovými organizacemi v rámci navazujícího projektu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities.

Projekt pomůže vytvořit podmínky pro zavádění 5G sítí jako součást chytrých řešení ve městech, a to zejména ve vztahu k budoucímu programovému období. Města budou moci čerpat podporu z připravovaných operačních programů, zejména v oblasti digitalizace a přechodu k zelené ekonomice, což jsou zároveň i priority Evropské komise. Města budou mít díky projektu již od počátku jasnou představu o tom, jak tuto podporu co nejlépe zacílit.

Cílem projektu je pilotní ověření připravenosti a podpora spolupráce všech zapojených aktérů při budování a rozvoji konceptu Smart Cities prostřednictvím aplikací a technologií založených na využití mobilních sítí 5. generace. Během realizace těchto aktivit je mj. také vytvářen metodický postup pro využívání sítí 5G pro potřeby chytrých řešení dle konceptu Smart Cities, který bude využitelný i pro další města ČR.

Časový harmonogram projektu počítá s implementací 5G zařízení přímo v pěti vybraných městech: Ústí nad Labem, Plzni, Jeseníku, Karlových Varech a Bílině. Pokrytí 5G sítí se již v některých městech realizuje a bude pokračovat i v příštím roce, kdy dojde ke spuštění pilotních testů. Mimo státní správy se do projektu samozřejmě postupně zapojují další subjekty jako místní samospráva, firmy, vzdělávací instituce, inovační instituce, ale i obyvatelé. V praxi tak budeme navíc například moci sledovat data v reálném čase, zabezpečení měst, chytrou dopravní zónu, komunikace i s nemocnicemi na dálku, téměř okamžité reakce robotů, nebo zajišťování bezpečnosti měst pomocí bezpilotních letounů, takzvaných dronů. Podívejte se na konkrétní inovativní projekty.

Poslední novinky

Soutěž NEJ inovátor 5G zná svého vítěze!

01. 04. 2022

Soutěž „NEJ inovátor 5G“ vyhrála plzeňská firma COMTES FHT a.s.   Slavnostním vyhlášením výsledků a předáním cen nejlepším firmám ve Skleněném sále Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky skončila soutěž NEJinovátor 5G. Slavnostní vyhlášení se konalo v Praze 30. března 2022…

Celý článek

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže

13. 12. 2021

Slavnostní vyhlášení soutěže NEJ Inovátor 5G bylo kvůli současné epidemiologické situaci přesunuto na 30.3.2022. Vyhlášení proběhne v budově Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Do užšího výběru projektu „NEJ inovátor 5G“, který má za cíl podporu malých a středních podniků, bylo…

Celý článek