Popis soutěže

Inovace jsou hnacím motorem hospodářského pokroku. Pro firmy znamenají kontinuální růst, pro jejich zákazníky pak kvalitnější a hodnotnější zboží a služby. Inovace jsou klíčem k vyšší produktivitě a k uchování konkurenceschopnosti celé ekonomiky.

Cílem soutěže není hledat firmu, která vytvořila nejlepší inovativní produkt či službu, ale najít organizaci s nejlepším řízením inovací s teoretickým dopadem do 5G sítí. Hodnocen je tedy proces, jakým společnosti k inovacím přistupují. Firmy tak mají možnost porovnat nejen své nápady v oblasti inovací, ale především to, jak s nimi umí pracovat, jak je dále převedou do praxe a zpeněží.

Systém hodnocení

Na začátku soutěže proběhne nominace vhodných firem partnery soutěže a současně bude podnikatelské veřejnosti dána možnost donominovat svého favorita. Proces nominace bude probíhat odděleně v každém ze zúčastněných pěti měst.

Porotou vybraným společnostem bude nabídnuto hodnocení tzv. „inovačním auditem“, který následně určí pořadí a vítěze soutěže. Ti nejlepší budou oceněni na slavnostním vyhlášení – za přítomnosti představitelů města a dalších významných hostů.

Pro koho je soutěž určena

Do soutěže se mohou přihlásit všechny malé a střední inovativní společnosti se sídlem či významnými aktivitami na území regionu měst zapojených do projektu „5G pro 5 měst“: Karlovy Vary, Jeseník, Plzeň, Bílina, Ústí nad Labem. Obor podnikání je libovolný, do soutěže ale nebudou zařazeny obchodní společnosti, které pouze distribuují produkty.

Přínos pro účastníky/ firmy

 • Firmy, které postoupí do užšího výběru, obdrží na základě inovačního auditu individuální zpětnou vazbu o svých výsledcích v řízení inovací. Analýza ukáže jejich srovnání s nejlepší praxí v oblasti řízení inovací na evropské úrovni. Vítězná firma bude moci používat titul „NEJ Inovátor roku 2020“ a bude jí poskytnuta mediální podpora a propagace. Deset nejlepších společností bude oceněno při závěrečném slavnostním vyhlášení soutěže.
 • Firmy budou mediálně podporované v průběhu soutěže, a to nejen ve všech městech, ale také celostátními mediálními kanály.
 • Firmy se dostanou do osobního kontaktu s představiteli měst a ministerstev.

Harmonogram soutěže

 • Zahájení soutěže (červen 2021) – Výběr středních a malých podniků s inovativními procesy s teoretickým dopadem do 5G sítí
 • Konec registrace firem (červen 2021)
 • Hodnocení porotou (červenec 2021) – Výběr nejlepších 5 – 10 firem
 • Zpracování inovačních auditů (červenec–září 2021)
 • Vyhlášení výsledků soutěže, ocenění firem (listopad 2021)

Inovační audit

Inovační audit je mezinárodní metoda, která analyzuje, hodnotí a stimuluje inovační proces a inovační prostředí v podnicích. Tyto audity ve firmách provádí dle jednotné mezinárodní metodiky specializovaní inovační poradci.

Co audit dokáže?

Inovační audit stanoví silné a slabé stránky inovačního managementu firmy. Podá zprávu o úrovni inovací (procesu a prostředí) a zároveň zmonitoruje úroveň znalostí a dovedností týkajících se inovací v podniku. Díky tomuto výstupu bude inovační poradce schopen také poskytnout rady ke zlepšení inovačního systému v organizaci.

Jak audit funguje?

Inovační audit zahrnuje otázky v oblasti „inovací procesů a prostředí“ ve firmě. Výstupem jsou dva grafy (jeden znázorňuje užší organizaci inovací ve firmě, druhý faktory umožňující inovace). Grafy jsou interpretovány písemnou i ústní formou.

Jak audit probíhá?

Inovační audit probíhá formou osobních setkání ve firmě. Jsou nezbytné dvě schůzky: při první proběhne vlastní audit (formou řízeného rozhovoru s managementem společnosti) a při druhé je audit interpretován.

Přínos pro města

 • Poznání inovativních firem z jiných měst s možností využití inovací v rámci firem v daném regionu
 • Propagace a spolupráce města s dalšími městy soutěže „5G pro 5 měst“ a přilehlých regionech
 • Poznání malých a středních podniků v rámci svého regionu
 • Představení ostatních firem – formou schůzky/snídaně v každém městě s představiteli daného města, vytvoření medailonků a zveřejnění na stránkách města, formou propagačních kanálů města…

 

Partnery soutěže jsou:

 

Jazyková škola LITE anglická škola (Centrála LITE anglická škola Praha) | Praha 1 (Nové Město)

 

Plzeňský kraj

Moser Glassworks - Home | Facebook

METODICKÝ POKYN PRO STUDIUM PROGRAMU MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) V DISTANČNÍ VERZI Fakulta veřejnosprávních a

Poslední novinky

Soutěž NEJ inovátor 5G zná svého vítěze!

01. 04. 2022

Soutěž „NEJ inovátor 5G“ vyhrála plzeňská firma COMTES FHT a.s.   Slavnostním vyhlášením výsledků a předáním cen nejlepším firmám ve Skleněném sále Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky skončila soutěž NEJinovátor 5G. Slavnostní vyhlášení se konalo v Praze 30. března 2022…

Celý článek

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže

13. 12. 2021

Slavnostní vyhlášení soutěže NEJ Inovátor 5G bylo kvůli současné epidemiologické situaci přesunuto na 30.3.2022. Vyhlášení proběhne v budově Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Do užšího výběru projektu „NEJ inovátor 5G“, který má za cíl podporu malých a středních podniků, bylo…

Celý článek